Youth+ z.s.

Spolek Youth+ z.s vznikl za v roce 2015 za účelem podporovat, propagovat a organizovat aktivity vedoucí ke smysluplnému trávení volného času mládeže.

Ve spolupráci s partnerskými organizacemi doma a v zahraničí se podílíme na vytváření podmínek pro realizaci aktivit vedoucích k dodržování lidských práv, k rozvoji kulturního života,ochraně kulturního dědictví a ke zvýšení povědomí v oblasti mezinárodních vztahů a zlepšení komunikačních dovedností v rámci mezikulturních bariér.