Re-Imagining Migration

S migrací se potýká celý svět, včetně Evropy. Lze ji vnímat jako význačný rys našeho současného
světa, přesto stále zůstává jedním z jevů, kterým se dostává nejméně pochopení. A čím více se
zvyšuje počet migrantů, tím více se objevuje násilný extremismus. Takoví extremisté rozšiřují
xenofobii, diskriminaci imigrantů a víru v to, že imigranti s sebou přináší jen cosi špatného. Aby tohle šíření negativního obrázku o migrantech nenabíralo na intenzitě, je důležité mezi mladými lidmi vytvořit a udržet tolerantní přístup k věci.


A proto je tady tréninkový kurz Re-Imagining Migration, který se konal 16. - 22. září 2019 v Žirovnici, ČR.


Mladí lidé jsou právě ti, kteří určují, jak budoucí společnost bude vypadat, a tak považujeme za
významné, aby pracovníci s mládeží byli znalí příčin, možností a důsledků migrace za účelem
prohloubení a rozšíření lokálních aktivit v téhle oblasti. Krátce lze o obsahu projektu říct, že během
tréninkového kurzu účastníci trénovali strategie a činnosti, které pomohou nasměrovat mladé lidi k výzvám a možnostem vycházejícím z migrace. Aktivity byly zaměřené na
to, jak předcházet nepříjemným účinkům migrace ve společnosti, např. marginalizace. Účastníci se
podělili o skutečnosti ohledně téhle problematiky v jejich zemi, o osobní zkušenosti s tématem
a společně mezi sebou sdíleli nejlepší praktiky a inovace v práci s mládeží. Probádání EU politiky bylo rovněž součástí kurzu a také jsme řešili, v jakém světle podávají informace média. K záměrům projektu jsme přistupovali neformálním vzděláváním.


Podstatné a zajímavé informace:
- Projekt je podpořen programem Erasmus+.
- Tréninkový kurz je zamýšlen pro účastníky z oblasti práce s mládeží.
- Komunikativní úroveň angličtiny je zásadní pro plnohodnotnou účast v aktivitách.
- Účastníkům je poskytnuta možnost oficiálně prokázat jejich účast v projektu certifikátem Youthpass.


Vzdělávejme mládež v hodnotách jako jsou tolerance a vzájemné pochopení s cílem předcházet
radikalizaci.


Udělejme si představu o migraci znovu a lépe společně s lidmi z Česka, Francie, Maďarska, Řecka,
Itálie, Polska, Slovenska a Španělska (dohromady 28 účastníků).

Infopack

Comments

If you would like to add your comment, feel free to contact us by email.