Manaakitanga

je výměna mládeže programu Erasmus+, která se uskutečnila 4.-12. září 2016 v Jakartovicích, severomoravské obci. Projektu se zúčastnilo 29 mladých lidí ve věku 18-30 let, kteří reprezentují Španělsko, Česko, Rumunsko, Makedonii a Turecko.

 

Manaakitanga s sebou přináší myšlenku starých Maorů, pro které Manaakitanga není jen obyčejné slovo, ale životní styl poukazující na reciprocitu laskavosti a úcty k lidskosti, která se vzhledem ke shonu poslední doby vytrácí z běžného života. Cítíme potřebu touto cestou navracet pohostinnost zpět do našich domů a poukázat na zacházení s lidmi, ať už jsou to naši bližní, hosté či lidé, kteří naši krajinou jen projíždějí.

 

Od samotného počátku lidského života, je zřejmá lidská snaha hledání lepších životních podmínek a přesouvání se za vidinou lepších zítřků. Zdá se, že jsme tuto přirozenou lidskou vlastnost pozapomněli.

Když se zbořila Berlínská zeď, existovalo v tu dobu na světě 11 dalších obdobných staveb, které znemožňovali člověku tak přirozený pohyb. Dnes jich evidujeme více než 50 a stále se další staví. Během projektu jsme tyto situace, ve kterých se může každý z nás vyskytnout, pojmenovali, podívali se jim tváří v tvář a natočili krátké dokumenty, které poukazují na realitu migrace a díky kterým má naše okolí i široká veřejnost možnost prozřít, co se za tak dnes ožehavým tématem dnešních dní - migrací může skrývat.

 

Kdy: 4. - 12.9.2016

Kde: Jakartovice, Česká republika

Cíle projektu?

  • zvýšení povědomí o dnešním dění ve světě, zlepšit znalosti o mezinárodním stěhování
  • uvědomění a možnost poukázání na různé chápání hranic jako takových
  • analýza a porozumění migraci, její historie
  • zintenzivnění kulturního cítění a možnosti aktivního zapojení se do společnosti
  • mezikulturní dialog, výměna názorů a zkušeností napříč různých sociálních prostředí
  • přehled a možnosti, které Erasmus+ program nabízí (dobrovolnictví, různé možnosti spoluúčasti na aktivitách spojených s programem)

 


Od dob, co na naší planetě započal lidský život, objevily se i tendence vyhledávat lepší životní podmínky. Ale zdá se, že na to zapomínáme… S cílem probádat tohle téma, rozebrat migraci v nynější době a uprchlické krize, kterým čelí celý svět, jsme zorganizovali projekt Manaakitanga, výměnu mládeže, která se udála ve dnech 4. - 12. září 2016 v Jakartovicích v České republice.

Na projektu Manaakitanga jsme hostili dohromady 29 mladých lidí z České republiky, Španělska, Makedonie, Rumunska a Turecka. Během těchhle dní jsme se zaobírali zdmi, které v dnešním světě existují. Také jsme natočili pár dokumentů, abychom zlomili mediální zeď, jež nás všechny obklopuje.

Téma bylo řešeno různými aktivitami a neformálními vzdělávacími způsoby: od aktivit na stmelení kolektivu po vytváření příjemné atmosféry pro účastníky na hraní rolí, kterými nás nechali zakusit si příběhy z první ruky týkající se našeho tématu, a pomohli nám problematiku lépe chápat.

Také jsme účastníkům dali prostor na sdílení zkušeností a příběhů, a na rozvíjení jejich vlastních nápadů během vytváření videí. Všechno tohle nám pomohlo vytvořit uvolněnou a přátelskou atmosféru k tomu, abychom spolupracovali a učili se zbytkem skupiny.

Hlavním výsledkem projektu bylo natáčení pěti videí k tématu, jak můžete vidět níže..

Naším hlavním cílem bylo zvýšit povědomí o tématu, vcítit se do myšlenky Manaakitanga a podpořit empatii a pochopení účastníků a dalších lidí. A vypadá to, že jsme i napříč kulturních a jazykových bariér povedlo...


Comments

If you would like to add your comment, feel free to contact us by email.