Human Rights to Care

Je tréninkový kurz programu Erasmus+, který se uskutečnil v termínu 23.7. - 31.7. 2018 v malebném městě Králíky. 
Projekt přivítal 24 účastníků, pracovníků s mládeží, z Česka, Estonska, Itálie, Polska, Portugalska, Rumunska, Španělska a Turecka.

Lidská práva jako taková vychází z dlouhého historického vývoje, a to od Magna Charty (r. 1215) po současnost. Mezinárodní a místní organizace, dohody, kodexy, deklarace, vzdělávání, kulaté stoly, debaty, hlasování – systém vytvořený právě za jedním účelem: ctění lidských práv.

Ovšem dnes jsou naše práva a systém prosazující jejich ochranu ohroženy, základní svobody čelí celosvětovým hrozbám. Obavy z teroristických útoků a potenciální vliv přílivu uprchlíků vedli k omezování práv v Evropě a dalších oblastech. Stojíme tváří v tvář realitě, ve které nás obklopuje diskriminace, násilí, teror, rasismus a kolaps veškeré snahy k žití v míru.

Považujeme za důležité, teď více než kdy předtím, zvýšit povědomí o problematice lidských práv, upevnit víru v základní lidská práva a přinést změny v hodnotách, přístupu a chování dnešní a budoucí generace mladých lidí. Cítíme potřebu zvýšit počet pracovníků s mládeží, kteří mají povědomí o zodpovědnosti vůči právům, jimiž disponujeme a umožnit jim hájit se za posílenou právní ochranu.

A právě proto vznikl projekt Human Rights to Care - tématu jsme se věnovali neformálním vzdělávacím způsobem. Projekt vybavil pracovníky s mládeží schopnostmi a postupy potřebnými pro předání společných základních hodnot naší společnosti, zejména s dosahem na mladé lidi a stejně tak schopnostmi prevence násilné radikalizace mezi mládeží. V oblasti lidských práv jsme společně prohloubili naše znalosti, zdokonalovali jsme své schopnosti posuzování, zformovali naše postoje a tím jsme schopni sdílet naše získané dovednosti s mládeží.

Infopack

Comments

Isa

Recently, one of the mainstream issues in the world is lack of Human Rights. In some places this issues are so obvious to see but some not. Do we know our Rights? What are they? Due to answer these questions and more of it, Human Rights to Care had very interesting topic to be part of it. Worth to mention it, project was very fluent and into topic via hands of two well experienced trainers. They managed very well and also participants were so active and curious about topic. When everyone wants to talk and work about it, outcomes always valuable.

In the end i would like to mention that i am very happy and also proud to be part this project and i know more than before, i am more aware of whats going on around world. Thanks to Erasmus+ to provided this chance for us. It was super experience!

Kaan

Dear Petra,
when I would like to explain my opinions about the project, the first thing I want to say it was interesting because the topic was one of the current world problems. There were useful and instructive discussions with the theatrical workshops. The basic and at the same time, the common problem of each country and culture, discrimination has been handled enough.
Kindly Regards,
Kaan KILIÇDOĞAN

Petr

I come from the harmonious conditions of ordinary Czech white family living in the suburbs of a large Czech city. There was no one in my neighborhood who would be different. Like most of my friends and peers, until recently I wasn’t very much concerned about human rights and their violations, minorities or otherwise disadvantaged people. I had no reason to. However, the situation has changed with the inclusion of the gypsy girl in our school class. Because she was different, she attracted attention, and later became like her parents the target of unreasonable assault. The whole case was being investigated by the police, but I realized that the whole situation had not happened at all if the Czech society was more tolerant and behaving with greater respect for human rights. The problem, however, is that society does not generally know and care about human rights. The summer course gave me valuable insight into how it is with human rights. I also met great people from many countries with different traditions and experienced with them unforgettable times.

If you would like to add your comment, feel free to contact us by email.