Art of Conflict Management

Art of Conflict Management: Achieving Solutions for Life, Work, and Beyond

S většimi či menšími konflikty se v životě setkáváme běžně. Ale jak při nich reagujete?... Schopnost zvládat konflikty je cenná. Oboustranný a mezikulturní dialog, vyjednávání a další dovednosti pro vyřešení konfliktu – jejich vyvíjení je důležitým krokem před zvládnutím jakéhokoli procesu. Pak je tu i řízení různorodosti a jeho přínosy pro práci nejen s mládeží v multikulturním prostředí – chceme povzbudit účastníky ve vnímání různorodosti jako možnosti k hodnotnému vytváření a spolupráci.

Tenhle nápad vznikl z pohledu na současnou situaci v EU, kde se diskutuje o konfliktech ve východní části Evropy a v regionu Východního partnerství (the Eastern Partnership – EaP). Situace je zde poslední dobou více napjatá nejen na politické úrovni, ale i mezi mládeží. Nenávistné projevy jsou v zemích stále velkým problémem a složitá situace je zejména v EaP regionu, kde kvůli politickým procesům konfrontace a projevy nenávisti vrcholí.

Společnosti, ve kterých žijeme, se stávají víc a víc multikulturní, ale zdi mezi nimi nenechávají tyto kultury interagovat a v míru soužít. Odůvodnit by se to dalo i tím, že mladí lidé nemají možnost poznat jiné národy, kultury a prvky mezikulturní výuky nejsou přítomny ve formálním vzdělávacím systému. V tomhle smyslu je mezikulturní učení velmi důležité. Dokonce více než kdy dřív, protože může pomoci vyhnout se nespočet konfliktům a nepochopením.

Tématem jsme se zabývali na tréninkovém kurzu konajícím se 23.9. – 1. 10. 2019 v gruzínském Kobuleti, místě pro řešení konfliktů inspirativním vzhledem k současné vypjaté situaci na Kavkazu.

Spolupracovali jsme zde s účastníky ze zemí, jež se tohle téma nějakým způsobem týká, a těmi jsou Arménie, Ázerbájdžán, Gruzie, Ukrajina, Maďarsko, Polsko, Česko a Slovensko. Mimo jiné jsme třeba improvizačním divadlem posílili smysl pro iniciativu a vyjednávání, poskytli prostor pro sdílení nejlepších praktik se zaměřením na neformální vzdělávací metody v oblasti práce s mládeží, ukázali potřebu tolerance ve společnosti plné rozdílností, podpořili aktivní občanství a nenásilné akce směrem k míru a demokracii, posílili spolupráci na mezinárodním rozvoji mezi evropskými, kavkazskými a EaP regiony a jejich sousedícími zeměmi.

Věnujte pozornost těmto informacím:
- Projekt je podpořen programem Erasmus+.
- Tréninkový kurz je zejména pro účastníky z oblasti práce s mládeží.
- Komunikativní úroveň angličtiny je zásadní pro plnohodnotnou účast v aktivitách.
- Účastníkům je poskytnuta možnost oficiálně prokázat jejich účast v projektu certifikátem Youthpass.

Infopack Report

Comments

If you would like to add your comment, feel free to contact us by email.